Головна Школярі Неправильні дієслова в англійській мові: таблиця від B до H

Неправильні дієслова в англійській мові: таблиця від B до H

mamabook
430 Переглядів

английский язык, англия, лондон, книга, учебаНеправильні дієслова – базова тема при вивченні англійської мови. Слова починають вивчати з 5 класу – і вони необхідні до кінця шкільної програми. Незнання неправильних дієслів створює численні труднощі при складанні речень, розуміння різниці граматичних часів в англійській мові.

Наш сайт Mamabook підготував зручну табличку неправильних дієслів з перекладом на українській мові. Ця шпаргалка буде корисною і школярам, і студентам. Зручна та легка для запам’ятовування табличка.


Infinitive             

Past Simple

Past Participle

 Переклад

be was, were been бути
bear bore born народжувати
beat beat beaten  бити
become became become  ставати
begin began begun починати
bite bit  bitten кусати
blow  blew blown дути
break broke broken ламати
bring brought brought приносити
build built built будувати
burn burnt burnt горіти
burst burst burst вибухати
buy  bought bought купувати
can could been able to могти
catch caught caught ловити
choose chose chosen вибирати
come came come приходити
cost cost cost коштувати
cut cut cut різати
deal  dealt dealt мати справу
dig dug dug копати
do did done робити
dream dreamt (dreamed) dreamt (dreamed) мріяти
drink  drank drunk пити
drive drove driven  їхати, керувати
eat ate eaten їсти
fall fell fallen падати
feed fed fed годувати
feel felt felt відчувати, почуватися
fight fought fought битися
find found found знайти
flee fled fled тікати
fly flew flown літати
forbid forbade forbidden забороняти
forget forgot forgotten забувати
forgive  forgave forgiven  вибачати
freeze froze  frozen замерзати
get got got отримувати
give gave given давати
go went gone ходити
grow grew grown рости
hang hung (hunged) hung (hunged) вішати
have had had мати
hear heard heard чути
hide hid hidden ховати
hit hit hit ударяти, влучати
hold held held тримати
hurt hurt hurt поранити

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Неправильні дієслова в англійській мові: таблиця від K до S


Украинский сайт для родителей и детей Mamabook.com.ua.
Копирование материалов разрешено только с открытой ссылкой на наш портал!

Читайте також